• header-2.jpg

            

   Пасяджэнне 1 (жнівень)

Тэма.Нарматыўна-прававое і навукова-метадычнае забеспячэнне арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах у 2016/2017 навучальным годзе

Мэта: абмеркаванне праблем і перспектыў развіцця і ўдасканалення сістэмы метадычнай работы з настаўнікамі ў 2016/2017 навучальным годзе.

Форма правядзення: метадычная нарада.

                                                           Тэарэтычны блок

1. Вывучэнне інструктыўна-метадычных пісьмаў Міністэрства адукацыі РБ “Аб выкладанні вучэбных прадметаў “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”, “Руская мова” і “Руская літаратура”ў 2017/2018 навучальным годзе. ( Рэдзька Н.А.)

2. Аналіз работы МА за 2016/2017 ( Пасюк Т.І.)

3. Нарматыўна-прававое забеспячэнне выкладання беларускай, рускай мовы і літаратуры (канцэпцыі, вучэбныя праграмы, праграмы факультатыўных заняткаў) (Рудак А.А.)

4. Аналіз вынікаў экзаменаў і ЦТ за 2016/2017 навучальны год (Пашковіч Р.В.)

5. Абмеркаванне тэм і планаванне работы па самаадукацыі. (Усе настаўнікі)

6. Зацвярджэнне плана работы МА на 2017/2018 навучальны год.

                                        Практычны блок

Мадэліраванне каляндарнн-тэматычнага планавання і планаў факультатыўных заняткаў, іх абмеркаванне і зацвярджэнне.

                                    Пасяджэнне 2 (снежань)

Тэма. Шляхі і сродкі павышэння якасці ўрока

Мэта: абмеркаванне дзейнасці настаўніка на ўроках беларускай, рускай мовы і літаратуры па арганізацыі павышэння якасці ўрока.

Форма правядзення: семінар-практыкум.

                           Тэарэтычны блок

1. Адораны вучань – адораны настаўнік: шляхі ўзаемадзеяння. (Рудак А.А.)

2. Формы работы з нізкаматываванымі вучнямі на ўроках беларускай, рускай мовы.( Буката М.Л.)

3. Выкарыстанне дыферанцыраванага падыходу навучання на розных этапах урока. (Панфілка В.А.)

4. Стварэнне на ўроках псіхалагічнага настрою, сітуацыі поспеху, станоўчага эмацыянальнага фону для кожнага вучня як асобы, як суб’екта працэса навучання.(Сівіцкая В.К.)

                                            Практычны блок

Абмен вопытам па тэме пасяджэння.

                                   Пасяджэнне 3 (сакавік)

Тэма: Здароўезберагаючыя аспекты ўрока

Форма правядзення: семінар-практыкум

Мэта: абагульненне вопыту па выкарыстанні здароўезберагаючай тэхналогіі на ўроку.

Задачы: абмеркаваць праблемы пагаршэння здароўя вучняў пад уплывам традыцыйнай тэхналогіі праводзін урока;

$1-         пазнаёміць з методыкай правядзення інтэрактыўных метадаў;

$1-         раскрыць значэнне і віды здароўезберагаючай тэхналогіі, падзяліцца вопытам работы па захаванні здароўя вучняў і пра аналагічны вопыт у іншых школах.

                                           Тэарэтычны блок

1. Фарміраванне ўрока з пазіцый здароўезберажэння. (Пасюк Т.І.)

2. Схема псіхалагічнага аналізу ўрока з пазіцыі здароўезберажэння. (Рэдзька Н.А.)

3. Некаторыя метадычныя аспекты здароўезберагаючай арганізацыі заняткаў. (Рудак А.А.)

                                            Практычны блок

1.Абмен вопытам па тэме семінара.

2. Аналіз урокаў (узаеманаведванні)

                                          Пасяджэнне 4 (май)

Тэма:  Вынікі работы МА за 2017/2018 навучальны год.

Мэта: вызначэнне форм, метадаў аналізу інфармацыйна-метадычнай работы з настаўнікамі за 2017- 2018 навучальны го ;станоўчых і адмоўных момантаў, скарэкціраванне задач на 2018/2019 навуч.год.

Форма правядзення: круглы стол.

                                              Тэарэтычны блок

1. Эфектыўнасць работы МА настаўнікаў беларускай, рускай мовы і літаратуры па павышэнні прафесійна-асабовай культуры і майстэрства ў 2017/2018 (Пасюк Т.І.)

2. Арганізацыя выпускных экзаменаў у 9,11 класах, гатоўнасць вучняў да экзаменаў і ЦТ.(Рэдзька Н.А.)

3. Справаздачы настаўнікаў па тэмах самаадукацыі. Метадычныя рэкамендацыі (у дапамогу настаўніку) па рэалізацыі праграм па самаадукацыі.

4. Навіны метадычнай літаратуры.( Гуйда Н.В.)

                                           Практычны блок

Распрацоўка рэкамендацый па ліквідацыі недахопаў у рабоце МА .

Кіраўнік ШМА           Т.І.Пасюк